Board of Editors

 1. Hemanta Kumar Kalita
 2. Kuldip Medhi
 3. Moushumi Bori
 4. Parineeta Sharma
 5. Madan Rajbangshi

Poets of this Website

We are proud to have the following poets on board who chose to publish their creations in this website. Meanwhile, we welcome more and more new faces to join us.

 1. Ashraf Ali
 2. Ambika Barua
 3. Ashraful Bahar
 4. Anjal Baruah
 5. Bhijit Borah
 6. Anamika Borah
 7. Anupam Bora
 8. Anjit Chariyo
 9. Animesh Cristiano Dutta
 10. Abee Das
 11. Abhinandan Dutta
 12. Aruni Deka Bora
 13. Ankur
 14. Aniruddha Gogoi
 15. Abhijit Gogoi
 16. Anuj Gautam
 17. Angshumaan Gogoi
 18. Anuraag Gogoi
 19. Ashwaini Gogoi
 20. Arindam Goswami
 21. Archana Gita
 22. Achyut Hazarika
 23. Anindita Handique
 24. Arunjyoti
 25. Ankur Jyoti Das
 26. Ashim Jyoti Hira
 27. Abdul Kuddus
 28. Adreeta Khanikar
 29. Ajit Kumar Das
 30. Akangkhya Khanikar
 31. Abhijit Payeng
 32. Anshuman Phukan
 33. Abdur Rouf
 34. Alok Ranjan Roy
 35. Ananta Saikia
 36. Aneeloiv Skemp
 37. Apurba Sonowal
 38. Aseef Shah
 39. Anupam Sharma
 40. Abu Taher Riyazee
 41. Bijoy Bezbaruah
 42. Bhabajyoti Baruah
 43. Bitopan Chutia
 44. Biju Chetia
 45. Binod Chetri
 46. Bitopan Das
 47. Bobi Moni Devi
 48. Bibit Dehingia
 49. Babu
 50. Bikram Gogoi
 51. Bhaskar Jyoti Chutia
 52. Bhaskar Jyoti Mali
 53. Bhaskar Jit Nath
 54. Bidyut Jyoti Sharma
 55. Bhaskar jyoti Sarmah
 56. Bini Kakati
 57. Bipul Kalita
 58. Bhrigu Kumar Lahkar
 59. Bharati Lahan
 60. Banikanta Lahkar
 61. Bhaben Moran
 62. Bisitro Neog
 63. Bipin Nath
 64. Bichitra Narayan Bora
 65. Bhupendra Narayan Dihingia
 66. Bishnu Narayan Das
 67. Bikiran Pathak
 68. Biju Ranjan Nath
 69. Biren Sonowal
 70. Bhrigujyoi Saikia
 71. Begum Syeda Banu
 72. Beauty Sikha Devi
 73. Bhaskar Thengal
 74. Bhabesh Thakuria
 75. Bubul Kalita
 76. Chayanika Chetia
 77. Champak Deka
 78. Chandan Das
 79. Champak Kalita
 80. Chintu Mani Talukdar
 81. Charu Prasad Sarma
 82. Chayanika Sarmah Baruah
 83. Dhiraj
 84. Diya Ahmed
 85. Dipanju Bora
 86. Dhiraj Biswasi
 87. Anubhav Boxonta
 88. Dipankar Borah
 89. Dipima Buragohain
 90. Dhanjit Chetia
 91. Deeptangshu C. Phukan
 92. Diganta Deka
 93. Dipjyoti Dutta
 94. Dusmanta Das
 95. Debajani Deka
 96. Dipti Deori Bora
 97. Deb Parashar
 98. Dulen Gogoi
 99. Daisy Gogoi
 100. DhrubaJyoti Barman
 101. Dhruba Jyoti Gogoi
 102. Dhananjoy Kurmi
 103. Dip Kamal Saikia
 104. Deepjyoti Mohan
 105. Dibash Melsodha
 106. Dilip Phukan
 107. Dembiram Panging
 108. Devasish Saikia
 109. Dipjyoti Sharma
 110. Dibyajyoti Saikia
 111. Deepa Thakuria
 112. Debasish Thakur
 113. Dhanjit Uzir
 114. Epul Hussain
 115. Gayatri Baruah
 116. Gyandeep Bhuyan
 117. Geetima Barua Sharma
 118. Girija Das
 119. Gouri Goutam Borthakur
 120. Gitika Kalita
 121. Gitali Mahanta
 122. Gourismita Nath
 123. Gunin Patar
 124. Gitima Sarma
 125. Hemanga Barman
 126. Hirakjyoti Borthakur
 127. Haresh Deori
 128. Hirak Hazarika
 129. Hemanta Hazarika
 130. Ritu Pawan
 131. Hemen Nath
 132. Hirakjyoti Nath
 133. Hiranya Nath
 134. Inu Anderson
 135. Inamul F Hassan
 136. Md Iftekhar Hussain
 137. Indukalpa Saikia
 138. Jahnabi
 139. Jishnu Borgohai
 140. Jiten Bora
 141. Jintu Barua
 142. Jayanta Bardalai
 143. Juri Bharali
 144. Jyoti Chaliha
 145. Jutika Das
 146. Julie Das
 147. Jagdish Goswami
 148. Jonali Gogoi
 149. Juri Gogoi
 150. Jakir Hossain
 151. Jeherul Islam
 152. Jyoti Jiyam Kalita
 153. Jayashree Kalita
 154. Jinu Konwar Gogoi
 155. Jay Parashar
 156. Jeherulbbian Pota
 157. Jyotishman Phukan
 158. Jyotirmoy Patowary
 159. Jyotiprasad Deka
 160. Jyoti P C Saikia
 161. Jayshree Saikia
 162. Jyotisikha Dutta
 163. Kamal Bordoloi
 164. Krishna Bora
 165. Kaushik Baiswas
 166. Kuladip Baruah
 167. Kamal Dutta
 168. Kishori Das
 169. Kamal Das
 170. Khilonjyoti Dhadumia
 171. Karuna Dutta
 172. Khanindra Pathak
 173. Kamaljit Kalita
 174. Kanika Kalita
 175. Koushik Kishalay
 176. Kushal Kalita
 177. Kunjan Kumar Gogoi
 178. Kishore Kumar Gogoi
 179. Kapinjal Kishore Sharma
 180. Kuldip Medhi
 181. Kamala Neog Bhuyan
 182. Kabyoneel Pathak
 183. Kharanan Payeng
 184. Karuna Phukan
 185. Kumar Rajen
 186. Kalpajyoti Sharma
 187. Kishor Shevde
 188. Kshama Sunder Kakati
 189. Karabi Talukdar
 190. Lukumoni Bortamuly
 191. Lakhyajit Gohain
 192. Luit Kumar Nath
 193. Luku Moni Sensuwa
 194. Lakhya Prohor
 195. Leelakanta Payeng
 196. Lincoln Ray
 197. Lipi Saikia
 198. Lakhyajit Sarmah
 199. Luit Baruah
 200. Mamtaz Ali
 201. Md Musfick Ali
 202. Mukut Ali
 203. Manoj Baishya
 204. Monuj Boruah
 205. Mithinga Bejbarua
 206. Milan Barthakur
 207. Moushumi Bora
 208. Mohini Babul Pathak
 209. Manju Chaharia
 210. Munu C.
 211. Monohar Dutta
 212. Meghalee Dihingia
 213. Mousumi Das
 214. Mintu Das
 215. Manjit Deori
 216. Mala Gogoi
 217. Mrinal Gogoi
 218. Monuranjan Gogoi
 219. Minu Gogoi Chetia
 220. Mahmodul Hassan
 221. Mrinal Jyoti
 222. Manab Jyoti Kalita
 223. Manoj Kalita
 224. Madhupraan Kaibartta
 225. Manab Kalita
 226. Masuma Khan
 227. Manoj Koch
 228. Mrinal Kumar Dey
 229. Mayurkrishna Phukon
 230. Manoranjan Majumdar
 231. Madhu Moni Kalita
 232. Manoranjan Nath
 233. Moushumi Bori
 234. Manash Pratim
 235. Madan Rajbangshi
 236. Mottakinur Rahman
 237. Manisha Saikia
 238. Manik Saikia
 239. Nekib Ahmed
 240. Najrul Ayan
 241. Nazim Ahmed
 242. Nabin Bordoloi
 243. Nibedita Bori Pawe
 244. Nitul Das
 245. Nuruzzaman Hoque
 246. Nitul Khataniar
 247. Niribili Konwar
 248. Nitul Kumar
 249. Nabaneeta Kumar
 250. Nilutpal Kumar Neog
 251. Nikunja Kumar Pratim
 252. Nabajyoti Mishra
 253. Nirmali Mahanta
 254. Nikunja Nath
 255. Nijora Pathak
 256. Nayan Roy
 257. Nazneen Sofiya
 258. Nilootpal Sharma
 259. Nilakshi Sarma
 260. Nitiraj Saharia
 261. Newaz Shoriful Hoque
 262. Nizara S Phukan
 263. Owahedur Zaman
 264. Parineeta Sharma
 265. Pratiksha Bora
 266. Pradip Baishya
 267. Pulakesh Bhattcharyya
 268. Prasenjit Baruah
 269. Prajnan Bhardwaj
 270. Pranita Chetia
 271. Prasenjit Deb
 272. Pritirekha Das
 273. Priyanku Deka
 274. Dr Prafulla Deka
 275. Prasenjit Das
 276. Pranjit Das
 277. Prakash Gautam
 278. Prastuti Gogoi
 279. Parismita Goswami
 280. Pranjit Kalita
 281. Pranjal Keot
 282. Pinku Kumar
 283. Pallab Kr Nath
 284. Prasanta Kumar Payeng
 285. Prodip Kumar Sahoo
 286. Parash M. Sarmah Baruah
 287. Prativa Prati
 288. Plabita Prabhika
 289. Prayash Pratim
 290. Palash Pawan
 291. Pallab Pathak
 292. Partha Pratim Hazarika
 293. Partha Pratim Kalita
 294. Pinku Roy
 295. Palash Rajkonwar
 296. Pratima Rajwar
 297. Priyam Raj Shivam
 298. Plawan Saikia
 299. Prashanta Tamuly
 300. Parijita Thakuria
 301. Purabi Bora
 302. Rabin Kakati
 303. Rousanara Begum
 304. Raktotpal Bordoloi
 305. Rupjyoti Boruah
 306. Rina Biswas
 307. Rituraj Boruah
 308. Ritusman Bora
 309. Rakesh Baishya
 310. Rituparna Chetia Phukan
 311. Ratneswar Das
 312. Ramen Das
 313. Rakesh Doley
 314. Ratan Debnath
 315. Rintu Dutta Bora
 316. Rahul Dev Barman
 317. Rakhi Dutta Saikia
 318. Renuka Das
 319. Rantu Gogoi
 320. Ripunjoy Gohain
 321. Raagyee Gohain
 322. Rimpi Goswami
 323. Rakesh Hazarika
 324. Raktim Hazarika
 325. Rejekul Hoque Choudhury
 326. Rezaul Islam
 327. Ruhul Kuddus
 328. Rajib Kayastha
 329. Rabin Kumar Choudhury
 330. Rijumoni
 331. R M Jayeeta
 332. Ranjit Nath Bhattacharyya
 333. Sagar Kumar
 334. Rihan Sangmai
 335. Ripunjay Sarma
 336. Riyaan Smith
 337. Rajshekhar
 338. Ratul Talukdar
 339. Rupam Dutta
 340. Sabita Devi
 341. Sayed Abdul Hai
 342. Samantha Likson
 343. Sabita Sausthaw
 344. Siddhartha Borkakati
 345. Susmita Bora
 346. Sanjib Borah
 347. Sushanta Borchetia
 348. Sidhartha Borkotoky
 349. Swapnali Bordoloi
 350. Shekhar Bhattcharyya
 351. Shilpi Borah
 352. Santanu Changmai
 353. Shewali Dutta
 354. Sujala Das
 355. Songeeta Garikapati
 356. Sunmoni Gohain
 357. Sagar Hazarika
 358. Shyamanta Dutta
 359. Shahid Islam
 360. Sanjib Jyoti Haloi
 361. Saroj Kakati
 362. Shrutidhara Kaushik
 363. Satish Kr Baishya
 364. Subha Laskar
 365. Seema Morang
 366. Syed Maruf Ahmed
 367. Syed Mohsin Raja
 368. Suresh Nath
 369. Sarpil Nandan Deka
 370. Swagat Pratim Haloi
 371. Swarup Roy
 372. Swapna Sharma
 373. Simanta Soyon
 374. Sonia Saikia
 375. Sagar Sanjib
 376. Suman Changkakoty
 377. Swarup Changkakoty
 378. Tapan Baruah
 379. Tezaswita Das
 380. Tasnim Kauser
 381. Tridip Kumar Goswami
 382. Tridip Sharma
 383. Uttam Adhikary
 384. Upasana Baruah
 385. Uday bhanu Nath
 386. Utpal Gohain Baruah
 387. Udiptajyoti Gogoi
 388. Unmilan Kalita
 389. Ujjwal Madhukulya
 390. Varsha Sharma
 391. Wasif Ali
 392. Xunpahi Morang
 393. Zahidul Islam

Latest 5 comments

To  AAI:
Kobita abriti kori khuni aru porhi Bht bhal pau kio najanu jikunu at a kobitai ata mitha onubhob aru kisu kotha xikai jai...hoi2 xokolu kothai onuvob onuvuti aru jibon2r kotha xikai jai...lekhibole mane kobole Bht kothai asil kin2 oxubidhar babe..mane class thokar babe imnotei thaki goal...akou lg pam
– Rupam Kumar dev nath [ ***amdevnath7@gmail.com ]

To  Banikanta Lahkar (Issue No 115/07-2017):
very very interesting,trough the poem you have told us a story as well as alert all of us about the sickness of the society.I have read many poems about baisha but it has found so cute.
– helenpathak [ ***enplahkar92@gmail.com ]

To  Manoj Koch (Issue No 115/07-2017):
Moi aan eta kobita disilu kintu ai mur agor bar dia kobita tuke ai bar dia hol ....
– manoj koch [ ***koch@gmail.com ]

To  AAI:
কবিতা ভাল পাওঁ /পঢ়ো/বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ এই সুবিধাই নতুন সকলক বৰ উত্সাহিত কৰিব /""আই""লৈ কবিতা পঠিয়াব বিচাৰোঁ /কি কৰোঁ..
– chandramita [ ***arisarma49@gmail.com ]

To  Issue No 115/07-2017:
Its a great news to assamese poetry
– chandramita [ ***arisarma49@gmail.com ]

Give your comments

(This is compulsory. For example, 8 + 10 = 18)