Board of Editors

 1. Hemanta Kumar Kalita
 2. Kuldip Medhi
 3. Moushumi Bori
 4. Parineeta Sharma
 5. Madan Rajbangshi

Poets of this Website

We are proud to have the following poets on board who chose to publish their creations in this website. Meanwhile, we welcome more and more new faces to join us.

 1. Ashraf Ali
 2. Ambika Barua
 3. Ashraful Bahar
 4. Anjal Baruah
 5. Bhijit Borah
 6. Anamika Borah
 7. Anupam Bora
 8. Anjit Chariyo
 9. Animesh Cristiano Dutta
 10. Abee Das
 11. Abhinandan Dutta
 12. Aruni Deka Bora
 13. Ankur
 14. Aniruddha Gogoi
 15. Abhijit Gogoi
 16. Anuj Gautam
 17. Angshumaan Gogoi
 18. Anuraag Gogoi
 19. Ashwaini Gogoi
 20. Arindam Goswami
 21. Archana Gita
 22. Achyut Hazarika
 23. Anindita Handique
 24. Arunjyoti
 25. Ankur Jyoti Das
 26. Ashim Jyoti Hira
 27. Abdul Kuddus
 28. Adreeta Khanikar
 29. Ajit Kumar Das
 30. Akangkhya Khanikar
 31. Abhijit Payeng
 32. Anshuman Phukan
 33. Abdur Rouf
 34. Alok Ranjan Roy
 35. Ananta Saikia
 36. Aneeloiv Skemp
 37. Apurba Sonowal
 38. Aseef Shah
 39. Anupam Sharma
 40. Abu Taher Riyazee
 41. Bijoy Bezbaruah
 42. Bhabajyoti Baruah
 43. Bitopan Chutia
 44. Biju Chetia
 45. Binod Chetri
 46. Bitopan Das
 47. Bobi Moni Devi
 48. Bibit Dehingia
 49. Babu
 50. Bikram Gogoi
 51. Bhaskar Jyoti Chutia
 52. Bhaskar Jyoti Mali
 53. Bhaskar Jit Nath
 54. Bidyut Jyoti Sharma
 55. Bhaskar jyoti Sarmah
 56. Bini Kakati
 57. Bipul Kalita
 58. Bhrigu Kumar Lahkar
 59. Bharati Lahan
 60. Banikanta Lahkar
 61. Bhaben Moran
 62. Bisitro Neog
 63. Bipin Nath
 64. Bichitra Narayan Bora
 65. Bhupendra Narayan Dihingia
 66. Bishnu Narayan Das
 67. Bikiran Pathak
 68. Biju Ranjan Nath
 69. Biren Sonowal
 70. Bhrigujyoi Saikia
 71. Begum Syeda Banu
 72. Beauty Sikha Devi
 73. Bhaskar Thengal
 74. Bhabesh Thakuria
 75. Bubul Kalita
 76. Chayanika Chetia
 77. Champak Deka
 78. Chandan Das
 79. Champak Kalita
 80. Chintu Mani Talukdar
 81. Charu Prasad Sarma
 82. Chayanika Sarmah Baruah
 83. Dhiraj
 84. Diya Ahmed
 85. Dipanju Bora
 86. Dhiraj Biswasi
 87. Anubhav Boxonta
 88. Dipankar Borah
 89. Dipima Buragohain
 90. Dhanjit Chetia
 91. Diganta Deka
 92. Dipjyoti Dutta
 93. Dusmanta Das
 94. Debajani Deka
 95. Dipti Deori Bora
 96. Deb Parashar
 97. Dulen Gogoi
 98. Daisy Gogoi
 99. DhrubaJyoti Barman
 100. Dhruba Jyoti Gogoi
 101. Dhananjoy Kurmi
 102. Dip Kamal Saikia
 103. Deepjyoti Mohan
 104. Dibash Melsodha
 105. Dilip Phukan
 106. Dembiram Panging
 107. Devasish Saikia
 108. Dipjyoti Sharma
 109. Dibyajyoti Saikia
 110. Deepa Thakuria
 111. Debasish Thakur
 112. Dhanjit Uzir
 113. Epul Hussain
 114. Gayatri Baruah
 115. Gyandeep Bhuyan
 116. Geetima Barua Sharma
 117. Girija Das
 118. Gouri Goutam Borthakur
 119. Gitika Kalita
 120. Gitali Mahanta
 121. Gourismita Nath
 122. Gunin Patar
 123. Gitima Sarma
 124. Hemanga Barman
 125. Hirakjyoti Borthakur
 126. Haresh Deori
 127. Hirak Hazarika
 128. Hemanta Hazarika
 129. Ritu Pawan
 130. Hemen Nath
 131. Hirakjyoti Nath
 132. Hiranya Nath
 133. Inamul F Hassan
 134. Md Iftekhar Hussain
 135. Indukalpa Saikia
 136. Jahnabi
 137. Jishnu Borgohai
 138. Jiten Bora
 139. Jintu Barua
 140. Jayanta Bardalai
 141. Juri Bharali
 142. Jyoti Chaliha
 143. Jutika Das
 144. Julie Das
 145. Jagdish Goswami
 146. Jonali Gogoi
 147. Juri Gogoi
 148. Jakir Hossain
 149. Jeherul Islam
 150. Jyoti Jiyam Kalita
 151. Jayashree Kalita
 152. Jinu Konwar Gogoi
 153. Jay Parashar
 154. Jeherulbbian Pota
 155. Jyotishman Phukan
 156. Jyotirmoy Patowary
 157. Jyotiprasad Deka
 158. Jyoti P C Saikia
 159. Jayshree Saikia
 160. Jyotisikha Dutta
 161. Kamal Bordoloi
 162. Krishna Bora
 163. Kaushik Baiswas
 164. Kuladip Baruah
 165. Kamal Dutta
 166. Kishori Das
 167. Kamal Das
 168. Khilonjyoti Dhadumia
 169. Karuna Dutta
 170. Khanindra Pathak
 171. Kamaljit Kalita
 172. Kanika Kalita
 173. Koushik Kishalay
 174. Kunjan Kumar Gogoi
 175. Kishore Kumar Gogoi
 176. Kapinjal Kishore Sharma
 177. Kuldip Medhi
 178. Kamala Neog Bhuyan
 179. Kabyoneel Pathak
 180. Kharanan Payeng
 181. Karuna Phukan
 182. Kumar Rajen
 183. Kalpajyoti Sharma
 184. Kishor Shevde
 185. Kshama Sunder Kakati
 186. Karabi Talukdar
 187. Lukumoni Bortamuly
 188. Lakhyajit Gohain
 189. Luit Kumar Nath
 190. Luku Moni Sensuwa
 191. Lakhya Prohor
 192. Leelakanta Payeng
 193. Lincoln Ray
 194. Lipi Saikia
 195. Lakhyajit Sarmah
 196. Luit Baruah
 197. Mamtaz Ali
 198. Md Musfick Ali
 199. Mukut Ali
 200. Manoj Baishya
 201. Monuj Boruah
 202. Mithinga Bejbarua
 203. Milan Barthakur
 204. Moushumi Bora
 205. Mohini Babul Pathak
 206. Manju Chaharia
 207. Munu C.
 208. Monohar Dutta
 209. Meghalee Dihingia
 210. Mousumi Das
 211. Mintu Das
 212. Manjit Deori
 213. Mala Gogoi
 214. Mrinal Gogoi
 215. Monuranjan Gogoi
 216. Minu Gogoi Chetia
 217. Mahmodul Hassan
 218. Mrinal Jyoti
 219. Manab Jyoti Kalita
 220. Manoj Kalita
 221. Madhupraan Kaibartta
 222. Manab Kalita
 223. Masuma Khan
 224. Manoj Koch
 225. Mayurkrishna Phukon
 226. Manoranjan Majumdar
 227. Madhu Moni Kalita
 228. Manoranjan Nath
 229. Moushumi Bori
 230. Manash Pratim
 231. Madan Rajbangshi
 232. Mottakinur Rahman
 233. Manisha Saikia
 234. Manik Saikia
 235. Nekib Ahmed
 236. Najrul Ayan
 237. Nazim Ahmed
 238. Nibedita Bori Pawe
 239. Nitul Das
 240. Nuruzzaman Hoque
 241. Nitul Khataniar
 242. Niribili Konwar
 243. Nitul Kumar
 244. Nabaneeta Kumar
 245. Nilutpal Kumar Neog
 246. Nikunja Kumar Pratim
 247. Nabajyoti Mishra
 248. Nirmali Mahanta
 249. Nikunja Nath
 250. Nijora Pathak
 251. Nayan Roy
 252. Nazneen Sofiya
 253. Nilootpal Sharma
 254. Nilakshi Sarma
 255. Nitiraj Saharia
 256. Newaz Shoriful Hoque
 257. Nizara S Phukan
 258. Owahedur Zaman
 259. Parineeta Sharma
 260. Pratiksha Bora
 261. Pradip Baishya
 262. Pulakesh Bhattcharyya
 263. Prasenjit Baruah
 264. Pranita Chetia
 265. Prasenjit Deb
 266. Pritirekha Das
 267. Priyanku Deka
 268. Dr Prafulla Deka
 269. Prasenjit Das
 270. Pranjit Das
 271. Prakash Gautam
 272. Prastuti Gogoi
 273. Parismita Goswami
 274. Pranjit Kalita
 275. Pranjal Keot
 276. Pinku Kumar
 277. Pallab Kr Nath
 278. Prasanta Kumar Payeng
 279. Prodip Kumar Sahoo
 280. Parash M. Sarmah Baruah
 281. Prativa Prati
 282. Plabita Prabhika
 283. Prayash Pratim
 284. Palash Pawan
 285. Pallab Pathak
 286. Partha Pratim Hazarika
 287. Partha Pratim Kalita
 288. Pinku Roy
 289. Palash Rajkonwar
 290. Pratima Rajwar
 291. Priyam Raj Shivam
 292. Plawan Saikia
 293. Prashanta Tamuly
 294. Purabi Bora
 295. Rabin Kakati
 296. Rousanara Begum
 297. Raktotpal Bordoloi
 298. Rupjyoti Boruah
 299. Rina Biswas
 300. Rituraj Boruah
 301. Ritusman Bora
 302. Rakesh Baishya
 303. Rituparna Chetia Phukan
 304. Ratneswar Das
 305. Ramen Das
 306. Rakesh Doley
 307. Ratan Debnath
 308. Rintu Dutta Bora
 309. Rahul Dev Barman
 310. Rakhi Dutta Saikia
 311. Renuka Das
 312. Rantu Gogoi
 313. Ripunjoy Gohain
 314. Raagyee Gohain
 315. Rakesh Hazarika
 316. Rejekul Hoque Choudhury
 317. Rezaul Islam
 318. Ruhul Kuddus
 319. Rajib Kayastha
 320. Rabin Kumar Choudhury
 321. Rijumoni
 322. R M Jayeeta
 323. Ranjit Nath Bhattacharyya
 324. Sagar Kumar
 325. Rihan Sangmai
 326. Ripunjay Sarma
 327. Riyaan Smith
 328. Rajshekhar
 329. Rupam Dutta
 330. Sabita Devi
 331. Sayed Abdul Hai
 332. Samantha Likson
 333. Sabita Sausthaw
 334. Siddhartha Borkakati
 335. Susmita Bora
 336. Sanjib Borah
 337. Sushanta Borchetia
 338. Sidhartha Borkotoky
 339. Swapnali Bordoloi
 340. Shekhar Bhattcharyya
 341. Shilpi Borah
 342. Santanu Changmai
 343. Shewali Dutta
 344. Sujala Das
 345. Songeeta Garikapati
 346. Sunmoni Gohain
 347. Sagar Hazarika
 348. Shyamanta Dutta
 349. Shahid Islam
 350. Sanjib Jyoti Haloi
 351. Saroj Kakati
 352. Shrutidhara Kaushik
 353. Subha Laskar
 354. Seema Morang
 355. Syed Maruf Ahmed
 356. Syed Mohsin Raja
 357. Suresh Nath
 358. Sarpil Nandan Deka
 359. Swagat Pratim Haloi
 360. Swarup Roy
 361. Swapna Sharma
 362. Simanta Soyon
 363. Sonia Saikia
 364. Sagar Sanjib
 365. Suman Changkakoty
 366. Swarup Changkakoty
 367. Tapan Baruah
 368. Tezaswita Das
 369. Tasnim Kauser
 370. Tridip Kumar Goswami
 371. Tridip Sharma
 372. Uttam Adhikary
 373. Upasana Baruah
 374. Uday bhanu Nath
 375. Utpal Gohain Baruah
 376. Udiptajyoti Gogoi
 377. Unmilan Kalita
 378. Ujjwal Madhukulya
 379. Varsha Sharma
 380. Wasif Ali
 381. Xunpahi Morang
 382. Zahidul Islam

Latest 5 comments

To  Inamul F Hassan (Issue No 113/05-2017):
Nice poem.
– Mamoni [ ***mul.farhad@gmail.com ]

To  Nabaneeta Kumar (Issue No 111/03-2017):
Khub hundor lagil pohi......wishing u all the very best in ur future. Good luc
– Netra shree kotoky [ ***na.kotoky@gmail.com ]

To  Dipima Buragohain (Issue No 112/04-2017):
কবিতা টো পঢ়ি পঢ়ি বহুত ভাল লাগিল আগলৈ ও এনেকুৱাকে পঢ়িব পাম বুলি আশা থাকিল
– palashjyoti deka [ ***ashdeka973@gmail.com ]

To  Rupjyoti Boruah (Issue No 112/04-2017):
Aaponar Kobita khoob bhalo laagilo
– Kishor K Shevde [ ***hor.shevde@gmail.com ]

To  Guestbook:
I'm relaly into it, thanks for this great stuff!
– Chelsi [ ***y4o7c@hotmail.com ]

Give your comments

(This is compulsory. For example, 8 + 10 = 18)