Board of Editors

 1. Hemanta Kumar Kalita
 2. Kuldip Medhi
 3. Moushumi Bori
 4. Parineeta Sharma
 5. Madan Rajbangshi

Poets of this Website

We are proud to have the following poets on board who chose to publish their creations in this website. Meanwhile, we welcome more and more new faces to join us.

 1. Ashraf Ali
 2. Ambika Barua
 3. Ashraful Bahar
 4. Anjal Baruah
 5. Bhijit Borah
 6. Anamika Borah
 7. Anupam Bora
 8. Anjit Chariyo
 9. Animesh Cristiano Dutta
 10. Abee Das
 11. Abhinandan Dutta
 12. Aruni Deka Bora
 13. Ankur
 14. Aniruddha Gogoi
 15. Abhijit Gogoi
 16. Anuj Gautam
 17. Angshumaan Gogoi
 18. Anuraag Gogoi
 19. Ashwaini Gogoi
 20. Arindam Goswami
 21. Archana Gita
 22. Achyut Hazarika
 23. Anindita Handique
 24. Arunjyoti
 25. Ankur Jyoti Das
 26. Ashim Jyoti Hira
 27. Abdul Kuddus
 28. Adreeta Khanikar
 29. Ajit Kumar Das
 30. Akangkhya Khanikar
 31. Abhijit Payeng
 32. Anshuman Phukan
 33. Abdur Rouf
 34. Alok Ranjan Roy
 35. Ananta Saikia
 36. Aneeloiv Skemp
 37. Apurba Sonowal
 38. Aseef Shah
 39. Anupam Sharma
 40. Abu Taher Riyazee
 41. Bijoy Bezbaruah
 42. Bhabajyoti Baruah
 43. Bitopan Chutia
 44. Biju Chetia
 45. Binod Chetri
 46. Bitopan Das
 47. Bobi Moni Devi
 48. Bibit Dehingia
 49. Babu
 50. Bikram Gogoi
 51. Bhaskar Jyoti Chutia
 52. Bhaskar Jyoti Mali
 53. Bhaskar Jit Nath
 54. Bidyut Jyoti Sharma
 55. Bhaskar jyoti Sarmah
 56. Bini Kakati
 57. Bipul Kalita
 58. Bhrigu Kumar Lahkar
 59. Bharati Lahan
 60. Banikanta Lahkar
 61. Bisitro Neog
 62. Bichitra Narayan Bora
 63. Bhupendra Narayan Dihingia
 64. Bishnu Narayan Das
 65. Bikiran Pathak
 66. Biju Ranjan Nath
 67. Biren Sonowal
 68. Bhrigujyoi Saikia
 69. Begum Syeda Banu
 70. Beauty Sikha Devi
 71. Bhaskar Thengal
 72. Bhabesh Thakuria
 73. Bubul Kalita
 74. Chayanika Chetia
 75. Champak Deka
 76. Chandan Das
 77. Champak Kalita
 78. Chintu Mani Talukdar
 79. Charu Prasad Sarma
 80. Chayanika Sarmah Baruah
 81. Dhiraj
 82. Diya Ahmed
 83. Dipanju Bora
 84. Dhiraj Biswasi
 85. Anubhav Boxonta
 86. Dipankar Borah
 87. Dhanjit Chetia
 88. Diganta Deka
 89. Dipjyoti Dutta
 90. Dusmanta Das
 91. Debajani Deka
 92. Dipti Deori Bora
 93. Deb Parashar
 94. Dulen Gogoi
 95. Daisy Gogoi
 96. DhrubaJyoti Barman
 97. Dhruba Jyoti Gogoi
 98. Dhananjoy Kurmi
 99. Dip Kamal Saikia
 100. Deepjyoti Mohan
 101. Dibash Melsodha
 102. Dilip Phukan
 103. Dembiram Panging
 104. Devasish Saikia
 105. Dipjyoti Sharma
 106. Dibyajyoti Saikia
 107. Deepa Thakuria
 108. Debasish Thakur
 109. Dhanjit Uzir
 110. Epul Hussain
 111. Gayatri Baruah
 112. Gyandeep Bhuyan
 113. Geetima Barua Sharma
 114. Girija Das
 115. Gouri Goutam Borthakur
 116. Gitika Kalita
 117. Gitali Mahanta
 118. Gourismita Nath
 119. Gunin Patar
 120. Gitima Sarma
 121. Hemanga Barman
 122. Hirakjyoti Borthakur
 123. Haresh Deori
 124. Hirak Hazarika
 125. Hemanta Hazarika
 126. Ritu Pawan
 127. Hemen Nath
 128. Hirakjyoti Nath
 129. Hiranya Nath
 130. Inamul F Hassan
 131. Md Iftekhar Hussain
 132. Indukalpa Saikia
 133. Jahnabi
 134. Jishnu Borgohai
 135. Jiten Bora
 136. Jintu Barua
 137. Jayanta Bardalai
 138. Jyoti Chaliha
 139. Jutika Das
 140. Julie Das
 141. Jagdish Goswami
 142. Jonali Gogoi
 143. Juri Gogoi
 144. Jakir Hossain
 145. Jeherul Islam
 146. Jyoti Jiyam Kalita
 147. Jayashree Kalita
 148. Jinu Konwar Gogoi
 149. Jay Parashar
 150. Jeherulbbian Pota
 151. Jyotishman Phukan
 152. Jyotirmoy Patowary
 153. Jyotiprasad Deka
 154. Jyoti P C Saikia
 155. Jayshree Saikia
 156. Jyotisikha Dutta
 157. Kamal Bordoloi
 158. Krishna Bora
 159. Kaushik Baiswas
 160. Kuladip Baruah
 161. Kamal Dutta
 162. Kishori Das
 163. Kamal Das
 164. Khilonjyoti Dhadumia
 165. Karuna Dutta
 166. Khanindra Pathak
 167. Kamaljit Kalita
 168. Kanika Kalita
 169. Koushik Kishalay
 170. Kunjan Kumar Gogoi
 171. Kapinjal Kishore Sharma
 172. Kuldip Medhi
 173. Kamala Neog Bhuyan
 174. Kabyoneel Pathak
 175. Kharanan Payeng
 176. Karuna Phukan
 177. Kumar Rajen
 178. Kalpajyoti Sharma
 179. Kishor Shevde
 180. Kshama Sunder Kakati
 181. Karabi Talukdar
 182. Lukumoni Bortamuly
 183. Lakhyajit Gohain
 184. Luit Kumar Nath
 185. Luku Moni Sensuwa
 186. Lakhya Prohor
 187. Leelakanta Payeng
 188. Lincoln Ray
 189. Lipi Saikia
 190. Lakhyajit Sarmah
 191. Luit Baruah
 192. Mamtaz Ali
 193. Md Musfick Ali
 194. Mukut Ali
 195. Manoj Baishya
 196. Monuj Boruah
 197. Mithinga Bejbarua
 198. Milan Barthakur
 199. Moushumi Bora
 200. Mohini Babul Pathak
 201. Manju Chaharia
 202. Munu C.
 203. Monohar Dutta
 204. Meghalee Dihingia
 205. Mousumi Das
 206. Mintu Das
 207. Manjit Deori
 208. Mala Gogoi
 209. Mrinal Gogoi
 210. Monuranjan Gogoi
 211. Minu Gogoi Chetia
 212. Mahmodul Hassan
 213. Mrinal Jyoti
 214. Manab Jyoti Kalita
 215. Manoj Kalita
 216. Madhupraan Kaibartta
 217. Manab Kalita
 218. Masuma Khan
 219. Mayurkrishna Phukon
 220. Manoranjan Majumdar
 221. Madhu Moni Kalita
 222. Manoranjan Nath
 223. Moushumi Bori
 224. Manash Pratim
 225. Madan Rajbangshi
 226. Mottakinur Rahman
 227. Manisha Saikia
 228. Manik Saikia
 229. Nekib Ahmed
 230. Najrul Ayan
 231. Nazim Ahmed
 232. Nibedita Bori Pawe
 233. Nitul Das
 234. Nuruzzaman Hoque
 235. Nitul Khataniar
 236. Niribili Konwar
 237. Nitul Kumar
 238. Nabaneeta Kumar
 239. Nilutpal Kumar Neog
 240. Nikunja Kumar Pratim
 241. Nabajyoti Mishra
 242. Nirmali Mahanta
 243. Nikunja Nath
 244. Nijora Pathak
 245. Nayan Roy
 246. Nazneen Sofiya
 247. Nilootpal Sharma
 248. Nilakshi Sarma
 249. Nitiraj Saharia
 250. Newaz Shoriful Hoque
 251. Nizara S Phukan
 252. Owahedur Zaman
 253. Parineeta Sharma
 254. Pratiksha Bora
 255. Pradip Baishya
 256. Pulakesh Bhattcharyya
 257. Prasenjit Baruah
 258. Pranita Chetia
 259. Prasenjit Deb
 260. Pritirekha Das
 261. Priyanku Deka
 262. Dr Prafulla Deka
 263. Prasenjit Das
 264. Pranjit Das
 265. Prakash Gautam
 266. Prastuti Gogoi
 267. Parismita Goswami
 268. Pranjit Kalita
 269. Pranjal Keot
 270. Pinku Kumar
 271. Pallab Kr Nath
 272. Prasanta Kumar Payeng
 273. Prodip Kumar Sahoo
 274. Parash M. Sarmah Baruah
 275. Prativa Prati
 276. Plabita Prabhika
 277. Prayash Pratim
 278. Palash Pawan
 279. Pallab Pathak
 280. Partha Pratim Hazarika
 281. Partha Pratim Kalita
 282. Pinku Roy
 283. Palash Rajkonwar
 284. Pratima Rajwar
 285. Priyam Raj Shivam
 286. Plawan Saikia
 287. Prashanta Tamuly
 288. Purabi Bora
 289. Rabin Kakati
 290. Rousanara Begum
 291. Raktotpal Bordoloi
 292. Rupjyoti Boruah
 293. Rina Biswas
 294. Rituraj Boruah
 295. Ritusman Bora
 296. Rakesh Baishya
 297. Rituparna Chetia Phukan
 298. Ratneswar Das
 299. Ramen Das
 300. Rakesh Doley
 301. Ratan Debnath
 302. Rintu Dutta Bora
 303. Rahul Dev Barman
 304. Rakhi Dutta Saikia
 305. Renuka Das
 306. Rantu Gogoi
 307. Ripunjoy Gohain
 308. Raagyee Gohain
 309. Rakesh Hazarika
 310. Rejekul Hoque Choudhury
 311. Rezaul Islam
 312. Ruhul Kuddus
 313. Rajib Kayastha
 314. Rabin Kumar Choudhury
 315. Rijumoni
 316. R M Jayeeta
 317. Ranjit Nath Bhattacharyya
 318. Sagar Kumar
 319. Rihan Sangmai
 320. Ripunjay Sarma
 321. Riyaan Smith
 322. Rupam Dutta
 323. Sabita Devi
 324. Sayed Abdul Hai
 325. Samantha Likson
 326. Sabita Sausthaw
 327. Siddhartha Borkakati
 328. Susmita Bora
 329. Sanjib Borah
 330. Sushanta Borchetia
 331. Sidhartha Borkotoky
 332. Swapnali Bordoloi
 333. Shekhar Bhattcharyya
 334. Shilpi Borah
 335. Santanu Changmai
 336. Shewali Dutta
 337. Sujala Das
 338. Songeeta Garikapati
 339. Sunmoni Gohain
 340. Sagar Hazarika
 341. Shyamanta Dutta
 342. Shahid Islam
 343. Sanjib Jyoti Haloi
 344. Saroj Kakati
 345. Shrutidhara Kaushik
 346. Subha Laskar
 347. Seema Morang
 348. Syed Maruf Ahmed
 349. Syed Mohsin Raja
 350. Suresh Nath
 351. Sarpil Nandan Deka
 352. Swagat Pratim Haloi
 353. Swapna Sharma
 354. Simanta Soyon
 355. Sonia Saikia
 356. Sagar Sanjib
 357. Suman Changkakoty
 358. Swarup Changkakoty
 359. Tapan Baruah
 360. Tezaswita Das
 361. Tasnim Kauser
 362. Tridip Kumar Goswami
 363. Tridip Sharma
 364. Uttam Adhikary
 365. Upasana Baruah
 366. Uday bhanu Nath
 367. Utpal Gohain Baruah
 368. Udiptajyoti Gogoi
 369. Unmilan Kalita
 370. Ujjwal Madhukulya
 371. Varsha Sharma
 372. Wasif Ali
 373. Xunpahi Morang
 374. Zahidul Islam

Latest 5 comments

To  Issue No 110/02-2017:
কবিতাই মোৰ জীৱন ...জীৱনেই মোৰ কবিতা
– Nibaron boruah [ ***aronboruah99@gmail.com ]

To  Inamul F Hassan (Issue No 111/03-2017):
পঢ়ি ভাল লাগিল ।
– Rajesh Baishya [ ***pibarman801@gmail.com ]

To  Issue No 111/03-2017:
yes the poem
– Ritu [ ***itaritu18@gmail.com ]

To  AAI:
আই আই তই চিৰযুগমীয়া, তুমি মোৰ এন্ধাৰৰ উজ্জল দীপালি, আছো মই তোমাৰ নিজান কোনাত, টোপনীত লাল কাল ধৰি | মৰমৰ একাজুলি সপোন লৈ আহিচো তোমাৰ কলাত, তোমাৰ আচলৰ আৰতে , চকুপানী তিয়াওঁ, তোমাৰ আচলৰ আৰতে মিচিকিয়াই হাহিমাৰি সংসাৰক নচুৱাওঁ | বিচাৰো মই তোমাৰ মোহতে টোপনী যাৱ, বিচাৰো তোমাৰ মোহতে সাৰ পাৱ | অ মোৰ পুজনীয়া আাই তুমি মোৰ এন্ধাৰৰ উজ্জল দীপালি | I am pranjal das. From guwahati, jalukbari Aseb campus. I am a just 18 years poem.. . 7399729444 myh phone number. "JAI AAI AKHOM"
– pranjal das [ ***njalpranjaldas596@gmail.com ]

To  Parineeta Sharma (Issue No 111/03-2017):
a really very nice poem ! congratulations !
– বাবুল পাঠক [ ***athak303@gmail.com ]

Give your comments

(This is compulsory. For example, 8 + 10 = 18)