Board of Editors

 1. Hemanta Kumar Kalita
 2. Kuldip Medhi
 3. Moushumi Bori
 4. Parineeta Sharma
 5. Madan Rajbangshi

Poets of this Website

We are proud to have the following poets on board who chose to publish their creations in this website. Meanwhile, we welcome more and more new faces to join us.

 1. Ashraf Ali
 2. Ambika Barua
 3. Ashraful Bahar
 4. Anjal Baruah
 5. Bhijit Borah
 6. Anamika Borah
 7. Anupam Bora
 8. Anjit Chariyo
 9. Animesh Cristiano Dutta
 10. Abee Das
 11. Abhinandan Dutta
 12. Aruni Deka Bora
 13. Ankur
 14. Aniruddha Gogoi
 15. Abhijit Gogoi
 16. Anuj Gautam
 17. Angshumaan Gogoi
 18. Anuraag Gogoi
 19. Ashwaini Gogoi
 20. Arindam Goswami
 21. Archana Gita
 22. Achyut Hazarika
 23. Anindita Handique
 24. Arunjyoti
 25. Ankur Jyoti Das
 26. Ashim Jyoti Hira
 27. Abdul Kuddus
 28. Adreeta Khanikar
 29. Ajit Kumar Das
 30. Akangkhya Khanikar
 31. Abhijit Payeng
 32. Anshuman Phukan
 33. Abdur Rouf
 34. Alok Ranjan Roy
 35. Ananta Saikia
 36. Aneeloiv Skemp
 37. Apurba Sonowal
 38. Aseef Shah
 39. Anupam Sharma
 40. Abu Taher Riyazee
 41. Bijoy Bezbaruah
 42. Bhabajyoti Baruah
 43. Bitopan Chutia
 44. Biju Chetia
 45. Binod Chetri
 46. Bitopan Das
 47. Bobi Moni Devi
 48. Bibit Dehingia
 49. Babu
 50. Bikram Gogoi
 51. Bhaskar Jyoti Chutia
 52. Bhaskar Jyoti Mali
 53. Bhaskar Jit Nath
 54. Bidyut Jyoti Sharma
 55. Bhaskar jyoti Sarmah
 56. Bini Kakati
 57. Bipul Kalita
 58. Bhrigu Kumar Lahkar
 59. Bharati Lahan
 60. Banikanta Lahkar
 61. Bhaben Moran
 62. Bisitro Neog
 63. Bichitra Narayan Bora
 64. Bhupendra Narayan Dihingia
 65. Bishnu Narayan Das
 66. Bikiran Pathak
 67. Biju Ranjan Nath
 68. Biren Sonowal
 69. Bhrigujyoi Saikia
 70. Begum Syeda Banu
 71. Beauty Sikha Devi
 72. Bhaskar Thengal
 73. Bhabesh Thakuria
 74. Bubul Kalita
 75. Chayanika Chetia
 76. Champak Deka
 77. Chandan Das
 78. Champak Kalita
 79. Chintu Mani Talukdar
 80. Charu Prasad Sarma
 81. Chayanika Sarmah Baruah
 82. Dhiraj
 83. Diya Ahmed
 84. Dipanju Bora
 85. Dhiraj Biswasi
 86. Anubhav Boxonta
 87. Dipankar Borah
 88. Dipima Buragohain
 89. Dhanjit Chetia
 90. Diganta Deka
 91. Dipjyoti Dutta
 92. Dusmanta Das
 93. Debajani Deka
 94. Dipti Deori Bora
 95. Deb Parashar
 96. Dulen Gogoi
 97. Daisy Gogoi
 98. DhrubaJyoti Barman
 99. Dhruba Jyoti Gogoi
 100. Dhananjoy Kurmi
 101. Dip Kamal Saikia
 102. Deepjyoti Mohan
 103. Dibash Melsodha
 104. Dilip Phukan
 105. Dembiram Panging
 106. Devasish Saikia
 107. Dipjyoti Sharma
 108. Dibyajyoti Saikia
 109. Deepa Thakuria
 110. Debasish Thakur
 111. Dhanjit Uzir
 112. Epul Hussain
 113. Gayatri Baruah
 114. Gyandeep Bhuyan
 115. Geetima Barua Sharma
 116. Girija Das
 117. Gouri Goutam Borthakur
 118. Gitika Kalita
 119. Gitali Mahanta
 120. Gourismita Nath
 121. Gunin Patar
 122. Gitima Sarma
 123. Hemanga Barman
 124. Hirakjyoti Borthakur
 125. Haresh Deori
 126. Hirak Hazarika
 127. Hemanta Hazarika
 128. Ritu Pawan
 129. Hemen Nath
 130. Hirakjyoti Nath
 131. Hiranya Nath
 132. Inamul F Hassan
 133. Md Iftekhar Hussain
 134. Indukalpa Saikia
 135. Jahnabi
 136. Jishnu Borgohai
 137. Jiten Bora
 138. Jintu Barua
 139. Jayanta Bardalai
 140. Juri Bharali
 141. Jyoti Chaliha
 142. Jutika Das
 143. Julie Das
 144. Jagdish Goswami
 145. Jonali Gogoi
 146. Juri Gogoi
 147. Jakir Hossain
 148. Jeherul Islam
 149. Jyoti Jiyam Kalita
 150. Jayashree Kalita
 151. Jinu Konwar Gogoi
 152. Jay Parashar
 153. Jeherulbbian Pota
 154. Jyotishman Phukan
 155. Jyotirmoy Patowary
 156. Jyotiprasad Deka
 157. Jyoti P C Saikia
 158. Jayshree Saikia
 159. Jyotisikha Dutta
 160. Kamal Bordoloi
 161. Krishna Bora
 162. Kaushik Baiswas
 163. Kuladip Baruah
 164. Kamal Dutta
 165. Kishori Das
 166. Kamal Das
 167. Khilonjyoti Dhadumia
 168. Karuna Dutta
 169. Khanindra Pathak
 170. Kamaljit Kalita
 171. Kanika Kalita
 172. Koushik Kishalay
 173. Kunjan Kumar Gogoi
 174. Kapinjal Kishore Sharma
 175. Kuldip Medhi
 176. Kamala Neog Bhuyan
 177. Kabyoneel Pathak
 178. Kharanan Payeng
 179. Karuna Phukan
 180. Kumar Rajen
 181. Kalpajyoti Sharma
 182. Kishor Shevde
 183. Kshama Sunder Kakati
 184. Karabi Talukdar
 185. Lukumoni Bortamuly
 186. Lakhyajit Gohain
 187. Luit Kumar Nath
 188. Luku Moni Sensuwa
 189. Lakhya Prohor
 190. Leelakanta Payeng
 191. Lincoln Ray
 192. Lipi Saikia
 193. Lakhyajit Sarmah
 194. Luit Baruah
 195. Mamtaz Ali
 196. Md Musfick Ali
 197. Mukut Ali
 198. Manoj Baishya
 199. Monuj Boruah
 200. Mithinga Bejbarua
 201. Milan Barthakur
 202. Moushumi Bora
 203. Mohini Babul Pathak
 204. Manju Chaharia
 205. Munu C.
 206. Monohar Dutta
 207. Meghalee Dihingia
 208. Mousumi Das
 209. Mintu Das
 210. Manjit Deori
 211. Mala Gogoi
 212. Mrinal Gogoi
 213. Monuranjan Gogoi
 214. Minu Gogoi Chetia
 215. Mahmodul Hassan
 216. Mrinal Jyoti
 217. Manab Jyoti Kalita
 218. Manoj Kalita
 219. Madhupraan Kaibartta
 220. Manab Kalita
 221. Masuma Khan
 222. Mayurkrishna Phukon
 223. Manoranjan Majumdar
 224. Madhu Moni Kalita
 225. Manoranjan Nath
 226. Moushumi Bori
 227. Manash Pratim
 228. Madan Rajbangshi
 229. Mottakinur Rahman
 230. Manisha Saikia
 231. Manik Saikia
 232. Nekib Ahmed
 233. Najrul Ayan
 234. Nazim Ahmed
 235. Nibedita Bori Pawe
 236. Nitul Das
 237. Nuruzzaman Hoque
 238. Nitul Khataniar
 239. Niribili Konwar
 240. Nitul Kumar
 241. Nabaneeta Kumar
 242. Nilutpal Kumar Neog
 243. Nikunja Kumar Pratim
 244. Nabajyoti Mishra
 245. Nirmali Mahanta
 246. Nikunja Nath
 247. Nijora Pathak
 248. Nayan Roy
 249. Nazneen Sofiya
 250. Nilootpal Sharma
 251. Nilakshi Sarma
 252. Nitiraj Saharia
 253. Newaz Shoriful Hoque
 254. Nizara S Phukan
 255. Owahedur Zaman
 256. Parineeta Sharma
 257. Pratiksha Bora
 258. Pradip Baishya
 259. Pulakesh Bhattcharyya
 260. Prasenjit Baruah
 261. Pranita Chetia
 262. Prasenjit Deb
 263. Pritirekha Das
 264. Priyanku Deka
 265. Dr Prafulla Deka
 266. Prasenjit Das
 267. Pranjit Das
 268. Prakash Gautam
 269. Prastuti Gogoi
 270. Parismita Goswami
 271. Pranjit Kalita
 272. Pranjal Keot
 273. Pinku Kumar
 274. Pallab Kr Nath
 275. Prasanta Kumar Payeng
 276. Prodip Kumar Sahoo
 277. Parash M. Sarmah Baruah
 278. Prativa Prati
 279. Plabita Prabhika
 280. Prayash Pratim
 281. Palash Pawan
 282. Pallab Pathak
 283. Partha Pratim Hazarika
 284. Partha Pratim Kalita
 285. Pinku Roy
 286. Palash Rajkonwar
 287. Pratima Rajwar
 288. Priyam Raj Shivam
 289. Plawan Saikia
 290. Prashanta Tamuly
 291. Purabi Bora
 292. Rabin Kakati
 293. Rousanara Begum
 294. Raktotpal Bordoloi
 295. Rupjyoti Boruah
 296. Rina Biswas
 297. Rituraj Boruah
 298. Ritusman Bora
 299. Rakesh Baishya
 300. Rituparna Chetia Phukan
 301. Ratneswar Das
 302. Ramen Das
 303. Rakesh Doley
 304. Ratan Debnath
 305. Rintu Dutta Bora
 306. Rahul Dev Barman
 307. Rakhi Dutta Saikia
 308. Renuka Das
 309. Rantu Gogoi
 310. Ripunjoy Gohain
 311. Raagyee Gohain
 312. Rakesh Hazarika
 313. Rejekul Hoque Choudhury
 314. Rezaul Islam
 315. Ruhul Kuddus
 316. Rajib Kayastha
 317. Rabin Kumar Choudhury
 318. Rijumoni
 319. R M Jayeeta
 320. Ranjit Nath Bhattacharyya
 321. Sagar Kumar
 322. Rihan Sangmai
 323. Ripunjay Sarma
 324. Riyaan Smith
 325. Rupam Dutta
 326. Sabita Devi
 327. Sayed Abdul Hai
 328. Samantha Likson
 329. Sabita Sausthaw
 330. Siddhartha Borkakati
 331. Susmita Bora
 332. Sanjib Borah
 333. Sushanta Borchetia
 334. Sidhartha Borkotoky
 335. Swapnali Bordoloi
 336. Shekhar Bhattcharyya
 337. Shilpi Borah
 338. Santanu Changmai
 339. Shewali Dutta
 340. Sujala Das
 341. Songeeta Garikapati
 342. Sunmoni Gohain
 343. Sagar Hazarika
 344. Shyamanta Dutta
 345. Shahid Islam
 346. Sanjib Jyoti Haloi
 347. Saroj Kakati
 348. Shrutidhara Kaushik
 349. Subha Laskar
 350. Seema Morang
 351. Syed Maruf Ahmed
 352. Syed Mohsin Raja
 353. Suresh Nath
 354. Sarpil Nandan Deka
 355. Swagat Pratim Haloi
 356. Swapna Sharma
 357. Simanta Soyon
 358. Sonia Saikia
 359. Sagar Sanjib
 360. Suman Changkakoty
 361. Swarup Changkakoty
 362. Tapan Baruah
 363. Tezaswita Das
 364. Tasnim Kauser
 365. Tridip Kumar Goswami
 366. Tridip Sharma
 367. Uttam Adhikary
 368. Upasana Baruah
 369. Uday bhanu Nath
 370. Utpal Gohain Baruah
 371. Udiptajyoti Gogoi
 372. Unmilan Kalita
 373. Ujjwal Madhukulya
 374. Varsha Sharma
 375. Wasif Ali
 376. Xunpahi Morang
 377. Zahidul Islam

Latest 5 comments

To  Luit Baruah (Issue No 29 / 05-2010):
এটা কবিঘৰ আবেলিৰ শেতেলিত মোৰ সোণালী পদুলি তুমি অহা-যোৱা কৰা এমুঠি উস্ম আৱেগ।
– LUIT BARUAH [ ***tbaruah@yahoo.com ]

To  Mahmodul Hassan (Issue No 112/04-2017):
Oti xundor likhisa . val lagil.
– Rahul Ryan [ ***uldasofficial34@gmail.com ]

To  Issue No 112/04-2017:
Hello
– riki kalita [ ***ikalita123@Gmail.Com ]

To  Parineeta Sharma (Issue No 110/02-2017):
সুন্দৰ
– Anupranjan Dutta [ ***taanupranjan@gmail.com ]

To  Bhabajyoti Baruah (Issue No 111/03-2017):
Really Bohut Val Lagise de KOBITA tu..xosai xobdor gothon bor bohut dhuniya lagise
– diganta [ ***chu19@gmail.com ]

Give your comments

(This is compulsory. For example, 8 + 10 = 18)