Board of Editors

 1. Hemanta Kumar Kalita
 2. Kuldip Medhi
 3. Moushumi Bori
 4. Parineeta Sharma
 5. Madan Rajbangshi

Poets of this Website

We are proud to have the following poets on board who chose to publish their creations in this website. Meanwhile, we welcome more and more new faces to join us.

 1. Ashraf Ali
 2. Ambika Barua
 3. Ashraful Bahar
 4. Anjal Baruah
 5. Bhijit Borah
 6. Anamika Borah
 7. Anupam Bora
 8. Anjit Chariyo
 9. Animesh Cristiano Dutta
 10. Abee Das
 11. Abhinandan Dutta
 12. Aruni Deka Bora
 13. Ankur
 14. Aniruddha Gogoi
 15. Abhijit Gogoi
 16. Anuj Gautam
 17. Angshumaan Gogoi
 18. Anuraag Gogoi
 19. Ashwaini Gogoi
 20. Arindam Goswami
 21. Archana Gita
 22. Archana G. Saikia
 23. Achyut Hazarika
 24. Anindita Handique
 25. Arunjyoti
 26. Ankur Jyoti Das
 27. Ashim Jyoti Hira
 28. Abdul Kuddus
 29. Adreeta Khanikar
 30. Ajit Kumar Das
 31. Akangkhya Khanikar
 32. Abhijit Payeng
 33. Anshuman Phukan
 34. Abdur Rouf
 35. Alok Ranjan Roy
 36. Ananta Saikia
 37. Aneeloiv Skemp
 38. Apurba Sonowal
 39. Aseef Shah
 40. Anupam Sharma
 41. Abu Taher Riyazee
 42. Bijoy Bezbaruah
 43. Bhabajyoti Baruah
 44. Bazlul Basid Choudhury
 45. Bitopan Chutia
 46. Biju Chetia
 47. Binod Chetri
 48. Bitopan Das
 49. Bobi Moni Devi
 50. Bibit Dehingia
 51. Babu
 52. Bikram Gogoi
 53. Bhaskar Jyoti Chutia
 54. Bhaskar Jyoti Mali
 55. Bhaskar Jit Nath
 56. Bidyut Jyoti Sharma
 57. Bhaskar jyoti Sarmah
 58. Bini Kakati
 59. Bipul Kalita
 60. Bhrigu Kumar Lahkar
 61. Bharati Lahan
 62. Banikanta Lahkar
 63. Bhaben Moran
 64. Bisitro Neog
 65. Bipin Nath
 66. Bichitra Narayan Bora
 67. Bhupendra Narayan Dihingia
 68. Bishnu Narayan Das
 69. Bikiran Pathak
 70. Dr. Babul Pathak
 71. Biju Ranjan Nath
 72. Biren Sonowal
 73. Bhrigujyoi Saikia
 74. Begum Syeda Banu
 75. Beauty Sikha Devi
 76. Bhaskar Thengal
 77. Bhabesh Thakuria
 78. Bubul Kalita
 79. Chayanika Chetia
 80. Champak Deka
 81. Chandan Das
 82. Champak Kalita
 83. Chintu Mani Talukdar
 84. Charu Prasad Sarma
 85. Champak Ranjan Bhuyan
 86. Chayanika Sarmah Baruah
 87. Dhiraj
 88. Diya Ahmed
 89. Dipanju Bora
 90. Dhiraj Biswasi
 91. Anubhav Boxonta
 92. Dipankar Borah
 93. Dipima Buragohain
 94. Dhanjit Chetia
 95. Deeptangshu C. Phukan
 96. Diganta Deka
 97. Dipjyoti Dutta
 98. Dusmanta Das
 99. Debajani Deka
 100. Dipti Deori Bora
 101. Deb Parashar
 102. Dulen Gogoi
 103. Daisy Gogoi
 104. DhrubaJyoti Barman
 105. Dhruba Jyoti Gogoi
 106. Dhananjoy Kurmi
 107. Dip Kamal Saikia
 108. Deepjyoti Mohan
 109. Dibash Melsodha
 110. Deepa Moni Boruah
 111. Dilip Phukan
 112. Dembiram Panging
 113. Devasish Saikia
 114. Dipjyoti Sharma
 115. Dibyajyoti Saikia
 116. Deepa Thakuria
 117. Debasish Thakur
 118. Dhanjit Uzir
 119. Epul Hussain
 120. Gayatri Baruah
 121. Gyandeep Bhuyan
 122. Geetima Barua Sharma
 123. Girija Das
 124. Gouri Goutam Borthakur
 125. Gitika Kalita
 126. Gitali Mahanta
 127. Gourismita Nath
 128. Gunin Patar
 129. Gitima Sarma
 130. Hemanga Barman
 131. Hirakjyoti Borthakur
 132. Haresh Deori
 133. Hiren Das
 134. Hirak Hazarika
 135. Hemanta Hazarika
 136. Ritu Pawan
 137. Hemen Nath
 138. Hirakjyoti Nath
 139. Hiranya Nath
 140. Inu Anderson
 141. Inamul F Hassan
 142. Md Iftekhar Hussain
 143. Indukalpa Saikia
 144. Jahnabi
 145. Jishnu Borgohai
 146. Jiten Bora
 147. Jintu Barua
 148. Jayanta Bardalai
 149. Juri Bharali
 150. Jyoti Chaliha
 151. Jutika Das
 152. Julie Das
 153. Jagdish Goswami
 154. Jonali Gogoi
 155. Juri Gogoi
 156. Jakir Hossain
 157. Jeherul Islam
 158. Jyoti Jiyam Kalita
 159. Jayashree Kalita
 160. Jinu Konwar Gogoi
 161. Jay Parashar
 162. Jeherulbbian Pota
 163. Jyotishman Phukan
 164. Jyotirmoy Patowary
 165. Jyotiprasad Deka
 166. Jyoti P C Saikia
 167. Jayshree Saikia
 168. Jyotisikha Dutta
 169. Kamal Bordoloi
 170. Krishna Bora
 171. Kaushik Baiswas
 172. Kuladip Baruah
 173. Koushik Baruah
 174. Kamal Dutta
 175. Kishori Das
 176. Kamal Das
 177. Khilonjyoti Dhadumia
 178. Karuna Dutta
 179. Kamal Hasan Bulbul
 180. Khanindra Pathak
 181. Kamaljit Kalita
 182. Kanika Kalita
 183. Koushik Kishalay
 184. Kushal Kalita
 185. Kunjan Kumar Gogoi
 186. Kishore Kumar Gogoi
 187. Kapinjal Kishore Sharma
 188. Kuldip Medhi
 189. Kaustav Moni Bharali
 190. Kamala Neog Bhuyan
 191. Kabyoneel Pathak
 192. Kharanan Payeng
 193. Karuna Phukan
 194. Kumar Rajen
 195. Kalpajyoti Sharma
 196. Kishor Shevde
 197. Kshama Sunder Kakati
 198. Karabi Talukdar
 199. Lukumoni Bortamuly
 200. Lakhyajit Gohain
 201. Luit Kumar Nath
 202. Lochon Moni Gogoi
 203. Luku Moni Sensuwa
 204. Lakhya Prohor
 205. Leelakanta Payeng
 206. Lincoln Ray
 207. Lipi Saikia
 208. Lakhyajit Sarmah
 209. Luit Baruah
 210. Mamtaz Ali
 211. Md Musfick Ali
 212. Mukut Ali
 213. Manoj Baishya
 214. Monuj Boruah
 215. Mithinga Bejbarua
 216. Milan Barthakur
 217. Moushumi Bora
 218. Mohini Babul Pathak
 219. Manju Chaharia
 220. Munu C.
 221. Monohar Dutta
 222. Meghalee Dihingia
 223. Mousumi Das
 224. Mintu Das
 225. Manjit Deori
 226. Mala Gogoi
 227. Mrinal Gogoi
 228. Monuranjan Gogoi
 229. Minu Gogoi Chetia
 230. Mahmodul Hassan
 231. Mrinal Jyoti
 232. Manab Jyoti Kalita
 233. Manoj Kalita
 234. Madhupraan Kaibartta
 235. Manab Kalita
 236. Masuma Khan
 237. Manoj Koch
 238. Munin Kakati
 239. Mrinal Kumar Dey
 240. Mayurkrishna Phukon
 241. Manoranjan Majumdar
 242. Madhu Moni Kalita
 243. Manoranjan Nath
 244. Moushumi Bori
 245. Manash Pratim
 246. Madan Rajbangshi
 247. Mottakinur Rahman
 248. Mahim Roy
 249. Manisha Saikia
 250. Manik Saikia
 251. Mehanas Sarkar
 252. Nekib Ahmed
 253. Najrul Ayan
 254. Nazim Ahmed
 255. Nabin Bordoloi
 256. Nibedita Bori Pawe
 257. Nitul Das
 258. Nabanita Deka
 259. Nuruzzaman Hoque
 260. Nitul Khataniar
 261. Niribili Konwar
 262. Nitul Kumar
 263. Nabaneeta Kumar
 264. Nilutpal Kumar Neog
 265. Nikunja Kumar Pratim
 266. Nabajyoti Mishra
 267. Nirmali Mahanta
 268. Nikunja Nath
 269. Nijora Pathak
 270. Nayan Roy
 271. Nazneen Sofiya
 272. Nilootpal Sharma
 273. Nilakshi Sarma
 274. Nitiraj Saharia
 275. Newaz Shoriful Hoque
 276. Nizara S Phukan
 277. Nilanjana Talukdar
 278. Owahedur Zaman
 279. Parineeta Sharma
 280. Pratiksha Bora
 281. Pradip Baishya
 282. Pulakesh Bhattcharyya
 283. Prasenjit Baruah
 284. Prajnan Bhardwaj
 285. Pranita Chetia
 286. Prasenjit Deb
 287. Pritirekha Das
 288. Priyanku Deka
 289. Dr Prafulla Deka
 290. Prasenjit Das
 291. Pranjit Das
 292. Prakash Gautam
 293. Prastuti Gogoi
 294. Parismita Goswami
 295. Pranjit Kalita
 296. Pranjal Keot
 297. Pinku Kumar
 298. Pallab Kr Nath
 299. Prasanta Kumar Payeng
 300. Prodip Kumar Sahoo
 301. Parash M. Sarmah Baruah
 302. Prativa Prati
 303. Plabita Prabhika
 304. Prayash Pratim
 305. Palash Pawan
 306. Pallab Pathak
 307. Partha Pratim Hazarika
 308. Partha Pratim Kalita
 309. Pinku Roy
 310. Palash Rajkonwar
 311. Pratima Rajwar
 312. Priyam Raj Shivam
 313. Plawan Saikia
 314. Prashanta Tamuly
 315. Parijita Thakuria
 316. Purabi Bora
 317. Rabin Kakati
 318. Rousanara Begum
 319. Raktotpal Bordoloi
 320. Rupjyoti Boruah
 321. Rina Biswas
 322. Rituraj Boruah
 323. Ritusman Bora
 324. Rakesh Baishya
 325. Rituparna Chetia Phukan
 326. Ratneswar Das
 327. Ramen Das
 328. Rakesh Doley
 329. Ratan Debnath
 330. Rintu Dutta Bora
 331. Rahul Dev Barman
 332. Rakhi Dutta Saikia
 333. Renuka Das
 334. Rantu Gogoi
 335. Ripunjoy Gohain
 336. Raagyee Gohain
 337. Rimpi Goswami
 338. Rakesh Hazarika
 339. Raktim Hazarika
 340. Rejekul Hoque Choudhury
 341. Rezaul Islam
 342. Ruhul Kuddus
 343. Rajib Kayastha
 344. Rabin Kumar Choudhury
 345. Rijumoni
 346. R M Jayeeta
 347. Ranjit Nath Bhattacharyya
 348. Sagar Kumar
 349. Rihan Sangmai
 350. Ripunjay Sarma
 351. Riyaan Smith
 352. Rajshekhar
 353. Ratul Talukdar
 354. Rupam Dutta
 355. Shahina Ahmed
 356. Sabita Devi
 357. Sayed Abdul Hai
 358. Samantha Likson
 359. Sabita Sausthaw
 360. Siddhartha Borkakati
 361. Susmita Bora
 362. Sanjib Borah
 363. Sushanta Borchetia
 364. Sidhartha Borkotoky
 365. Swapnali Bordoloi
 366. Shekhar Bhattcharyya
 367. Shilpi Borah
 368. Santanu Changmai
 369. Shewali Dutta
 370. Sujala Das
 371. Songeeta Garikapati
 372. Sunmoni Gohain
 373. Sagar Hazarika
 374. Shyamanta Dutta
 375. Shahid Islam
 376. Sanjib Jyoti Haloi
 377. Saroj Kakati
 378. Shrutidhara Kaushik
 379. Satish Kr Baishya
 380. Subha Laskar
 381. Seema Morang
 382. Syed Maruf Ahmed
 383. Syed Mohsin Raja
 384. Suresh Nath
 385. Sarpil Nandan Deka
 386. Swagat Pratim Haloi
 387. Swarup Roy
 388. Songhoti Ray
 389. Swapna Sharma
 390. Simanta Soyon
 391. Sonia Saikia
 392. Sagar Sanjib
 393. Sanjib Das
 394. Suman Changkakoty
 395. Swarup Changkakoty
 396. Tapan Baruah
 397. Tezaswita Das
 398. Tasnim Kauser
 399. Tridip Kumar Goswami
 400. Tridip Sharma
 401. Uttam Adhikary
 402. Upasana Baruah
 403. Uday bhanu Nath
 404. Utpal Gohain Baruah
 405. Udiptajyoti Gogoi
 406. Unmilan Kalita
 407. Ujjwal Madhukulya
 408. Varsha Sharma
 409. Wasif Ali
 410. Wahiduzzaman Bhuyan
 411. Xunpahi Morang
 412. Zahidul Islam

Latest 5 comments

To  Arunjyoti (Issue No 120/12-2017):
I enjoyed the poem,great
– Lochon moni gogoi [ ***honmgogoi@gmail.com ]

To  AAI:
moi eyat kobita kene koi dibo parim
– Saurabh Mudoi [ ***umudoi2@gmail.con ]

To  Sanjib Das (Issue No 120/12-2017):
very nice
– Saurabh Mudoi [ ***umudoi2@gmail.con ]

To  Guestbook:
9101147461 my utube chenal is saurabh mudoi(TAB) moi kobita likhi val pow kibita bur utubet upolbdhooo
– Saurabh Mudoi [ ***umudoi2@gmail.con ]

To  Guestbook:
moi kobita likhu kobita bur utubet upolbdhooo utube chenal Saurabhmudoi(TAB)
– Saurabh mudoi [ ***umudoi2@gmail.con ]

Give your comments

(This is compulsory. For example, 8 + 10 = 18)